1. Adatvédelmi áttekintés

1.1             A felhasználók adatainak kezelőjeként a Naturavivente Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, telephely és postai cím: 1042 Budapest, József Attila utca 22. Fsz. 1., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-184742, Cégbejegyzés: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, adószám: 13000419-2-41 (továbbiakban “Naturavivente”) és munkatársai mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a rendelkezésünkre bocsátott adatok kezelése megfeleljen a hatályos jogszabályoknak. A személyes adatok kezelése és feldolgozása során különös gondot fordítunk az Információszabadságról szóló törvény 2011. évi CXII. tv. (továbbiakban “Info tv.”) vonatkozó rendelkezéseinek betartására. A jelen adatvédelmi nyilatkozatunkkal azt kívánjuk hangsúlyozni, hogy elkötelezettek vagyunk ügyfeleink adatainak megbízható módon történő kezelése iránt.

 

2. Adatkezelés

2.1          A Naturavivente (a továbbiakban: “Eladó”) az Info tv. rendelkezéseiből adódóan adatkezelőnek is minősül (a továbbiakban “Adatkezelő”), kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos magyar jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok szigorú figyelembevételével és betartásával járunk el.

2.2             Ügyfeleink adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi hitelesítése érdekében központi adatbázisunkban tároljuk. A beérkező megrendeléseket iktatjuk, írásbeli szerződésnek tekintjük, ezek később visszakereshetők. Ügyfeleink személyes adatait harmadik fél részére marketing vagy egyéb cél érdekében semmilyen célból és okból nem adjuk ki. Azonban adatfeldolgozás céljából webáruházunk hozzáférését biztosító szolgáltatónknak továbbíthatjuk. Megbízottunk a ShopRenter.hu Kft., székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129., cégjegyzékszám: Cg. 09-09-020636, adószám: 23174108-2-09, E-mail: info@shoprenter.hu.

2.3             Továbbá házhozszállításos megrendelés esetén a cím és a telefonszám kiadásra kerül, hiszen ezek nélkül a futárszolgálat / postai operátor a kiszállítást nem tudná elvégezni, de az adatokat csak erre a célra használhatja fel. Személyes adatait továbbítjuk továbbá számlázási és könyvelési célból a Naturavivente által megbízott, működési engedéllyel rendelkező szolgáltatóinak. Weblapunk működésével és a szerződések végrehajtásával összefüggésben különféle szolgáltatók dolgoznak nekünk, ilyen munka pl. termékek kifizetése és azzal kapcsolatos software / hardver installálása, beszerelése. Ezen szolgáltatóknak átadjuk azokat az adatokat (pl. név, cím), amelyek szükségesek feladatuk teljesítéséhez. Ezen vállalatok egy része külső adatfeldolgozási eljárással dolgozik számunkra, ennél fogva a megadott adatokat csak az általunk előírt instrukciókkal összhangban használhatják.

2.4             Rendszeres hírlevelünket kizárólag az arra feliratkozottaknak küldjük el.

3. Személyes adatok

3.1             A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a naturavivente.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetője számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. A jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag a webáruház használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

3.2             Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat, különösen (cég)neve, adó azonosító jele, székhelye/címe, telefonszáma, e-mailcíme, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ és ezen adatokból levonható követeztetések. Az érintett felhasználó (cég) nevén, székhelyén / címén, telefonszámán, e-mailcímén, és adó azonosító jelén túl weblapunkon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére kerülhet sor technikai folyamatok okán, mint IP-cím, információk az internethelyről, ahonnan meglátogatta webáruházunkat, vagy az internet-böngészője technikai beállításai. Bár ezek technikai információk, mégis számos esetben személyes adatokat képezhetnek. Ezeket a technikai információkat a Naturavivente csak olyan mértékben használja fel, amennyire erre webáruházunk biztonságos működése érdekében szükség van illetve álnevesített és / vagy anonimizált formában statisztikai célokra.

4. Az adatkezelésünk célja és módja

4.1             Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

4.2             Az Infó tv. rendelkezései értelmében személyes adatot kizárólag előre meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet kezelni. Kizárólag olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

4.3             A Naturavivente az Info tv. előírásainak keretein belül gyűjti, feldolgozza és felhasználja az Ön személyes adatait különösen akkor, amikor látogatást tesz webshopunkban, regisztrál, vagy bejelentkezik egy vásárlói azonosítóval, vagy amikor termékeket rendel webshopunkban. Adatait csak a hatályos jogi előírásoknak és ezen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően, valamint az Ön beleegyezésével használjuk föl. Sok esetben az adatok használata csak álnevesített vagy anonimizált formában történik. Az adatkezelés időtartama a regisztrációtól a regisztráció törléséig illetve regisztrálás hiányában a tranzakció (rendelés, megerősítés, fizetés, átvétel) lezárásáig tart azzal, hogy számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján, nyolc évig kötelesek vagyunk megőrizni.

4.4             Rendelés esetén az Ön által megadott személyes adatokat összegyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a vonatkozó hatályos adatvédelmi törvények keretein belül. Az Ön által igényelt szolgáltatásunk teljesítéséhez szükséges adatok a rendelési űrlapon kötelező mezőként szerepelnek, minden ezen felüli adat önkéntes. A szerződések megkötéséhez és végrehajtásához az egyes esetektől függően szükségünk van olyan kapcsolati információkra, mint a név, szállítási és számlázási cím, illetve az Ön által választott fizetési módról szóló tájékoztatás.

4.5             Amennyiben Ön ehhez külön és kifejezetten hozzájárul, adatait felhasználjuk az Ön rendelései alapján arra, hogy e-mailben személyre szabott tájékoztatást küldjünk termékválasztékunkról és a Naturavivente egyéb promócióiról, ajánlatairól. Természetesen amennyiben nem kíván hírlevelet kapni, bármikor letilthatja ezt a funkciót az e-mailben szereplő linkre klikkelése után.

4.6          Azon tájékoztatási célú értesítéseink, amelyek nélkülözhetetlenek a szerződés teljesítéséhez és a webáruházunk törvényszerű működéséhez, mint például a szolgáltatásokkal kapcsolatos információk vagy rendelés visszaigazolása, szerződési dokumentumok, fizetés feldolgozása, nem tilthatók le. Ezeket az értesítéseket kizárólag az Ön által megadott e-mail és / vagy postacímre küldjük ki.

4.7             Tároljuk és felhasználjuk továbbá az Ön adatait, amikor megkeres minket telefonon, e-mailben vagy webáruházunk kapcsolati űrlapján keresztül, illetve ha információt küld számunkra valamilyen más formában és emiatt adatai hozzánk kerülnek. Ezen kívül tároljuk és felhasználjuk személyes adatait és a technikai információkat olyan mértékben, amennyire az szükséges a webáruházunk helytelen használata vagy más törvénytelen cselekedet megelőzése, vagy azzal szembeni eljárás érdekében. Végezetül tároljuk és felhasználjuk adatait olyan mértékben, amennyire erre minket a mindenkori hatályos jogszabályok köteleznek, így a többek között hivatalos szerv vagy bírósági végzés alapján, jogaink biztosítására és igényeink követelésére.

4.8             A webáruházban tett látogatások során egy vagy több sütit (cookie) küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen sütik olyan szövegfájlok, melyek az Ön maximális kényelmét szolgálják, amikor meglátogatja webshopunkat. A Naturavivente által használt sütik a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a sütiket csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, más információt nem tárolunk.

5. Hozzájárulás

5.1             A fentiek értemében felhasználó kifejezett, határozott és félreérthetetlen beleegyezést adja ahhoz, hogy az Naturavivente mint Adatkezelő minden a megrendelés teljesítéséhez szükséges és / vagy előírt adatait illetve kizárólag külön beleegyezés esetén hírlevél küldéséhez is kezelje.

6. Adatbiztonság

6.1          Az Naturavivente mint Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására. Amennyiben az Ön személyes adatait fentiek értelmében továbbítjuk, folyamatosan szavatoljuk a jogszabályi előírások megtartását.

7. Az adatokkal kapcsolatos jogok

7.1             A felhasználó kérésére a Naturavivente mint Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó kérheti továbbá adatai helyesbítését, módosítását illetve törlését vagy zároltatását. Azok az adatok, amelyeket jogi, törvényi vagy szerződésbeli kötelezettségből kell tárolnunk a kereskedelmi nyilvántartás megőrzéséhez, törlés helyett zárolásra kerülnek, hogy megakadályozzuk más célra való felhasználásukat.

7.2             Az egyszer megadott engedélyt bármikor vissza lehet vonni, és / vagy a felhasználó tiltakozhat adatainak olyan jövőbeni használata ellen, mint a reklám, a piackutatás és véleménykutatás. Szíves megértését kérjük, hogy a tiltakozásán/visszavonás végrehajtása esetleg időt vesz igénybe, és hogy annak foganatosításáig a felhasználó még esetleg továbbra is kaphat értesítőket. Beleegyezésének vagy tiltásának kifejezésére, elegendő számunkra egy arról szóló egyszerű értesítés is.

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan bármely kérdése észrevétele vagy kérése van, vagy az Info tv-ben biztosított valamely jogával kíván élni, kérjük ezt jelezze a következő e-mail címen: panasz-adatvedelem@naturavivente.hu, vagy postai úton: 1042 Budapest, József Attila u. 22. Fsz. 1.

Esetleges panaszát jelezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak is (1530 Budapest, Postafiók: 5.).

 

8. Felelősség kizárása

8.1             A Naturavivente a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

8.2             A Naturavivente minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás (vis maior), bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért, vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért. Weblapunk tartalmazhat más weboldalakra mutató linkeket. Az ilyen linken keresztül az Ön által meglátogatott külső webhelyek adatvédelmi intézkedéseiért nem vállalunk felelősséget! A Naturavivente mindenkori kárfelelőssége a súlyos gondatlanság és szándékos károkozás eseteire korlátozott.

9.  A webáruházban feltüntetett információk tulajdonjoga

9.1             Kijelentjük, hogy a Naturavivente birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.naturavivente.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén bírósági úton is érvényesítjük.

10. Módosítások

10.1           Minden felhasználó, aki a web áruházunkba regisztrálja magát, az Adatvédelmi Nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal kifejezetten egyetért. Mivel szeretnénk minden esetben vonzó ajánlatot nyújtani felhasználóinknak, ezért termékválasztékunkat folyamatosan az Önök kívánságainak megfelelően alakítjuk. Ezzel párhuzamosan előfordul, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot is frissítenünk kell.

10.2           Ennélfogva ajánljuk, hogy rendszeres időközönként tájékozódjon ezen az oldalon eszközölt bármely módosítás felől. Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a http://naturavivente.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3 weboldalon való közzététel napján lépnek hatályba.

 

A szolgáltató neve: Naturavivente Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 1042 Budapest József Attila utca 22. Fsz. 1.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@naturavivente.hu

Bármilyen probléma esetén, kérjük erre a címre írja meg panaszát: panasz.adatvedelem@naturavivente.hu

A szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-184742

A szolgáltató adószáma: 13000419-2-41

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

A szolgáltató telefonszáma: +36 70 673 6779

A szerződés nyelve: magyar

 

ELÁLLÁSI JOGI TÁJÉKOZTATÓ

 

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Naturavivente Korlátolt Felelősségű Társaság

Telephelye, üzlete és postai címe: 1042, Budapest József Attila utca 22. Fsz.

Székhelye: 1042, Budapest József Attila utca 22. Fsz.

Képviseli: Csengeri Csilla Andrea ügyvezető

Bejegyezve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

A szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-184742

A szolgáltató adószáma: 13000419-2-41

A szolgáltató közösségi adószáma: HU13000419

A szolgáltató telefonszáma: +36 70 673 6779

A webáruházban megkötött szerződés nyelve: magyar

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-74513/2014

Általános szerződési Feltételek: http://naturavivente.hu/altalanos_szerzodesi_feltetelek

 

FOGYASZTÓIELÁLLÁSI JOG

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében Felhasználó – amennyiben fogyasztónak minősül – a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó egy év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, ezt a Naturavivente Kft. nem vállalja át.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Naturavivente Kft. mint szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

A Naturavivente Kft. termékeit kivétel nélkül védőzárral ellátva forgalmazza. Az eredeti védőzár felbontása után a termékek higiéniai okokból nem küldhetők vissza és az elállási jog nem gyakorolható!
A Vevőt nem illeti meg elállás jog abban az esetben sem, amennyiben a megvásárolt termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy abban az esetben, ha a terméket a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állították elő.

A Naturavivente Kft. mint szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében és a fenti vastagon kiemelt kivétel figyelembevételével haladéktalanul, de legkésőbb 14napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is, amennyiben ilyen felszámításra került. A termék visszaszállításának költségét azonban minden esetben a Felhasználó állja.

A visszatérítés során a Naturavivente Kft. kizárólag banki átutalást tud alkalmazni és a fogyasztó által megjelölt számlára utalni a visszatérítést.

Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítésa Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14. napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy a 1042 Budapest, József Attila utca 22. Fsz. 1. hétfőtől péntekig 08:00 – 16:00 óráigszemélyesen, átvételi elismervény ellenében leadni.

Felhasználó akkor tartja be a törvényi határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költségviselését.

Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az árukjellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

A visszatérítést a Naturavivente Kft. mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználóbizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kellfigyelembe venni.

Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését kizárólag az eredeti számla mellékelésével és a bankszámla (IBAN és SWIFT kódok)megjelölésével, amelyre a visszatérítést kéri, írásban, tértivevényes levélpostai küldeménnyel teheti meg, a Naturavivente Kft.1042 Budapest, József Attila utca 22. Fsz. 1. üzletének címén. A 14 napos határidő kiszámításánál a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Természetesen lehetőség van arra is, hogy a Felhasználó az elállási jogát személyesen, vagy megbízottján keresztül a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg gyakorolja a 1042 Budapest, József Attila utca 22. Fsz. 1. Címen található üzletben hétköznap hétfőtől – péntekig 08:00 -16:00 óra közt.Elállást minden esetben csak eredeti számlabizonylat alapján tudunk elfogadni a 14 napos határidőn belül.

A terméket vagy az elállási nyilatkozattal együtt személyesen, vagy előzetes írásbeli elállás esetén legkésőbb az azt követő 14 napon belül, tértivevényes levélpostai- vagy ajánlott csomagküldeményként vagy személyesen juttathatja vissza a Felhasználó a terméket a Naturavivente Kft. 1042 Budapest, József Attila utca 22. Fsz. 1 alatti üzlet címére (személyesen hétfőtől – péntekig 08:00 – 16:00 óra közt).

Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára és tárolására, ugyanis a nem rendeltetésszerűhasználatából és tárolásból eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli!

Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti A Naturavivente Kft-t az Általános Szerződési Feltételekben található elérhetőségeken.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzletitevékenysége körében jár e.

 

Elállási nyilatkozat (minta):

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:Naturavivente Korlátolt Felelősségű Társaság, H-1042 Budapest, József Attila utca 22. Fsz. 1

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ……………..

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …

 

Számla (eredetije csatolandó!) kelte: …

 

A fogyasztó(k) neve:…

 

A fogyasztó(k) címe: …

 

A fogyasztó(k) bankszámlaszáma: …

 

A fogyasztó(k) aláírása: …

 

Kelt