A NATURAVIVENTE KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELE

1. Általános Szerződési Feltételek hatálya és módosítása

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban “ÁSZF”) a Naturavivente Korlátolt Felelősségű Társaság által Magyarország területén forgalmazott termékeket tőle egyszeri alkalommal vagy visszatérően megvásároló jogalany közötti adásvételi jogviszony általános feltételeit rendezi.
1.2. Az ÁSZF a http://naturavivente.hu/altalanos_szerzodesi_feltetelek weboldalon 2015. 04. 09-tól határozatlan időtartamra lép hatályba, és a hatályba lépése napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható.
1.3. A Naturavivente Korlátolt Felelősségű Társaságot – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve partnerei érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.
1.4. A Naturavivente Korlátolt Felelősségű Társaság a fenti joga gyakorlásáról a megváltozott pontokról a módosított ÁSZF hatályba lépését legalább 7 (hét) nappal megelőzően a webáruház főoldalán külön közleményben értesíti a Vevőt és a leendő szerződéses partnereit.

2. Szerződéses partner

A Vevő szerződéses partnere: Naturavivente Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban “Szolgáltató” vagy “Eladó”)
Telephelye, üzlete és postai címe: 1327 Budapest, Pf. 58
Székhelye: H-1327 Budapest, Pf. 58
Képviseli: Csengeri Csilla Andrea ügyvezető
A szolgáltató rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@naturavivente.hu
Bejegyezve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
A szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-184742
A szolgáltató adószáma: 13000419-2-41
A szolgáltató közösségi adószáma: HU13000419

3. Értelmező rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában
(i). Adásvételi szerződés: az Eladó és a Vevő között (i) vagy a termékrendelés véglegesítése következtében, az eladói visszaigazolás megküldését követően létrejövő írásba foglaltnak minősülő, (ii) vagy bolti vásárlás esetén személyesen megkötött jogügylet, amelyeknek a mindenkor hatályos ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi. Az adásvételi szerződés nyelve magyar;
A létrejött Adásvételi szerződés egyszeri, HATÁROZOTT időre szól. Az adásvételi szerződés az eladói szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítésével teljesedésbe megy;
(ii). Szerződő Felek: az Eladó és az adásvételi szerződést Vevőként megkötő jogalany együttes megnevezése;
(iii). Szolgáltatás: az Eladó webáruházában vagy boltjában aktuálisan megrendelhető kész termékek eladói tulajdonjogának a Vevő részére – a vételár maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása, továbbá az áru csomagolása és kiszállítása;
(iv). Termék: az Eladó részéről forgalmazott és a webáruházban vagy boltjában adásvételi ajánlattételre felhívással közölt árucikk;
(v). Vevő: minden olyan természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki /amely az Eladó termékét az eladó webáruháza igénybevételével vagy az Eladó boltjában személyesen megvásárolja;
(vi). Vételár: a megkötésre került adásvételi szerződés alapján Eladó által nyújtandó Szolgáltatás ellenértéke;
(vii). Webáruház: az Eladó által üzemeltetett, http://naturavivente.hu regisztrált domain alatti internetes oldal.

4. Kiskorúakkal való szerződéskötés tilalma

Az Eladó nem köt szerződést kiskorúakkal. A Vevő a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

5. Hozzáférés az eladói szolgáltatáshoz

5.1. A Vevő az Eladó szolgáltatásaihoz a http://naturavivente.hu/ webáruházon keresztül vagy személyesen, a 1042, Budapest József Attila utca 22. alatti üzletünkben fér hozzá, ahol termékmintát is kérhet.
5.2. Miután a vevő a webáruházban kiválasztotta a megfelelő termékeket, virtuális “Kosár”-ba tette, leellenőrizte a végösszeget és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni a kiválasztott termékeket, nincs más dolga, mint rákattintani a “Pénztár” gombra. Amennyiben a Vevő már regisztrált vásárló, csupán meg kell adnia e-mail címét és jelszavát a belépéshez. Abban az esetben, ha még nem regisztrált, ezt pár kattintással megteheti a rendeléshez szükséges adatok megadásával, de lehetőség van regisztráció nélküli vásárlásra is.
5.3. A Vevő tudomásul veszi és feltétel nélkül visszavonhatatlanul elfogadja, hogy annak jellegéből adódóan kizárólag akkor vehet igénybe bármely Szolgáltatást, amennyiben vagy a regisztrációt eredményesen végrehajtja, vagy ennek hiányában személyes adatait megadja, enélkül ugyanis az internetes oldalon a kívánt szolgáltatás elérésére irányuló további funkciókat használni nem tudja.
5.4. A Vevő ezúton felhatalmazást nyújt arra nézve az Eladónak, hogy a regisztrációhoz nélkülözhetetlen, ahhoz kapcsolódó vevői adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (Továbbiakban “Info tv.) szerint megőrizze, tárolja és az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak alapján kezelje.
5.5. Az Eladó jogosult a visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói hozzáférések azonnali, értesítés nélküli megszüntetésére. Az Eladó ilyen jellegű magatartást (legyen az vásárlással, vagy a szavatossági / a jótállási igényérvényesítéssel összefüggésben) tanúsító Vevő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani, azonban az esetlegesen teljesített – a már felmerült költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamattal meg nem növelt – Vételárat vissza kell fizetnie. A felhasználói felület rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően Eladót semmilyen nemű kártérítési kötelezettség nem terheli. A Vevő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése az Eladó kizárólagos jogkörébe tartozik.

6. A termékek kiválasztása

6.1. A Vevő a termékek kiválasztását a felhasználói felület fejléce alatti menürendszer valamelyikére klikkelve tudja végrehajtani. Az Eladó kizárólag a menürendszerben szereplő és mint rendelhetőnek feltűntetett termékeket kínálja fel értékesítésre.
6.2. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, az Eladó fenntartja a jogot az utólagos korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a Vevőt az új adatokról. A Vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
6.3. A Vevőnek a virtuális “Kosár” tartalmának módosítására a “Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége. Itt egy gombnyomással változtathat a mennyiségeken, vagy a kiválasztott termékeken is- törölhet, hozzáadhat, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem keletkezik.
6.4. Az Eladó a termékárak egyoldalú módosításának jogát a maga számára fenntartja azzal, hogy az adott árucikkrendelés vevői megerősítését követően a megvásárolt termék vételárát a Vevő hátrányára megváltoztatni nem jogosult. Az elektronikus kommunikációból eredő rendszerhibákból és rendelésmódosulásokból fakadóan Eladót hátrány nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek őt nem terhelik. Eladó jogosult az iménti okokból fakadóan rendeléseket törölni, módosítani.

7. Szerződés megkötése

7.1. Amennyiben a Vevő a kosarában lévő termékeken már nem kíván változtatni, úgy a rendelést a “Kosár” gomb megnyomása révén, regisztrálást (illetve már regisztrált vásárló esetén e-mailcím és jelszó beadását követően) elsőként a szállítási cím, továbbá a fizetési és a szállítási mód megadása (kiválasztása), illetve esetlegesen megjegyzés (üzenet) küldése mellett véglegesítheti. A Vevő a termékrendelést ezt közvetően a szállítási és a számlázási adatok, majd a különböző kedvezményekre jogosító kuponkódok rögzítésével végezetül pedig az ÁSZF elfogadásával folytathatja.
7.2. A Vevő a “Pénztár” menü “Fizetés” gombjára történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a virtuális kosárban található árucikk(ek) megvételére, és el kell fogadja a mindenkor hatályos Általános Szerződési feltételek érvényességét, melyek a szerződés mellékleteként annak részét képezik.
7.3. A kézhezvétel megerősítése e-mailben történik, amely a rendelés feladása automatikusan kiküldésre kerül, igazolja, hogy az Eladó a Vevő rendelését megkapta és feldolgozza; ez azonban nem jelenti az ajánlat elfogadását. Amennyiben a Vevőhöz 48 órán belül nem érkezik meg ez a feldolgozási értesítés, akkor a Vevő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
7.4. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amennyiben az Eladó kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön e-mailben küldésével igazol vissza legkésőbb 8 napon belül. Amennyiben a Vevőhöz 8 napon belül nem érkezik meg a nyilatkozat, melyben az Eladó kinyilvánítja a rendelés elfogadását, akkor a Vevő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
7.5. Bolti vásárlás esetén az adásvételi szerződés a fizetéssel hatályosul és tekintendő megkötöttnek.
7.6. A Vevő a webáruház honlapján való regisztrációval illetve bolti vásárlásával elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi nyilatkozat tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi nyilatkozatban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.
7.7. Amennyiben a vásárlást megelőzően a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, hívja, vagy keresse az Eladót e-mailen: info@naturavivente.hu, ahol készséggel áll rendelkezésére.
7.8. A webáruházban vagy az Eladó boltjában vásárolt termékek továbbértékesítése nem megengedett.

8. A termék rendelkezésre állása

8.1. Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a “rendelhető”-ként megjelölt termék nem beszerezhető a webáruházban feltüntetett időtartamon vagy legkésőbb 8 napon belül az Eladó kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vevő értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vevő számára haladéktalanul visszautalja.
8.2. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető az Eladóhoz illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Az Eladót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vevőhöz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető, vagy a fiók egyéb a Vevőnek felróható okból nem hozzáférhető.
8.3. Az Eladó a saját adatbázisában elektronikus adat-együttesként rögzíti a létrejött adásvételi szerződést.
8.4. Az Adásvételi szerződés – és az annak részét képező ÁSZF mint annak integrált melléklete – a Szerződő Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, egyéb rendelkezés a jogviszonyra nem irányadó.
8.5. Az Adásvételi szerződés részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés csak akkor válik érvénytelenné, ha a felek azt a megváltozott tartalomra tekintettel egyáltalán nem kötötték volna meg.

9. A vételár elemei

9.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a webáruházban feltüntetett termékárak a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyek a webáruházban a termékek mellett találhatóak. Az árak bruttó árak, a törvényi áruforgalmi adót (ÁFÁ-t) tartalmazzák és magyar forintban (HUF) értendőek, és tartalmazzák a szállítási és csomagolási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási feltételek között is megtalálható.
9.2. Az Eladó a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.

10. Fizetés

10.1. A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti fizetésre nem nyílik lehetősége:
Webáruházunkban jelenleg lehetőség van (i) személyes (ii) és utánvéttel történő fizetésre. Utóbbi esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének. (iii) Ezen kívül dombornyomásos bankkártyás fizetés is lehetséges a PayPal és a SOFORT-Banking rendszerek igénybe vételével.
10.2. Bankkártyás fizetés esetén a Vevő a felhasználói felületen található virtuális ”Pénztárból” átirányításra kerül PayPal illetve a SOFORT Banking weboldalára, amelyen keresztül ténylegesen megtörténik a vételár kiegyenlítése. Sikeres fizetéskor a pénzintézet a Vevőt visszairányítja a felhasználói felületre. Az esetlegesen sikertelen teljesítés alkalmával ugyanez történik, és a Vevő ismételten megkísérelheti a bankkártyája használatát vagy egyéb kiegyenlítési módot választhat.
10.3. A pénzintézet által elfogadott bankkártyákkal kapcsolatosan tájékozódjon a pénzintézet külön holnapján, ezért az Eladó felelősséget nem vállal.
10.4. Az internetes bankoláshoz szükséges bejelentkezési adatok, valamint a tranzakciót jóváhagyó kód megadása kizárólag a Paypal illetve a SOFORT AG levédett fizetési felületén történik, és nem a webáruházunkban, így azért felelősséget nem vállalunk.
10.5. Utánvéttel történő fizetés: ebben az esetben Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben.

11. Házhozszállítás / személyes átvétel és fizetés

11.1. A visszaigazolt termék kiszállítása futárszolgálat közreműködése útján valósul meg. Szállítási idő Magyarországon a visszaigazolástól számított 3 – 5 munkanap. A futár munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között, a vásárlás során megjelölt szállítási címre kézbesít és csak ezt az alapszolgáltatást fedezi a vételár részét képező kiszállítási díj. A Vevőnek természetesen lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül a futárszolgálattal egyeztessen a garantált időszaki kézbesítés feltételeiről, azonban a fuvarozó ezen szolgáltatásáért a díjszabásának megfelelő felárat számíthat fel, amelyet a Vevőnek a termék átvételekor, a futárnál kell rendeznie. Szállítási díjak: Magyarországon 10.000 Forint feletti vásárlás esetén ingyenes. Ez alatt, bruttó 1250 Forint.  Külföldre szállítás a termékmennyiségtől függően szállítási díj ellenében lehetséges, ebben az esetben kérjük lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal a +36 70 673 6779 telefonszámon vagy az info@naturavivente.hu e-mailcímen.
11.2. Személyes átvétel esetén az átvétel és készpénzes fizetés átvételi pontunkon 1042 Budapest, József Attila utca 22. hétköznap reggel 08:00 órától 16:00 óráig lehetséges. Kérjük, vegye figyelembe, hogy átvételi pontunkon csak készpénzben fizethetnek.

12. Felelősség kizárása

12.1. Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. téves vagy hiányos / pontatlan szállítási adatok rendelkezésre bocsátása, távolmaradás) vagy az előreláthatósági záradék [Polgári törvénykönyv 6:143. § 2. bekezdés] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó kár (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Vevőt terhelik és az Eladó ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányába nem felelős.
12.2. A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a szállítólevelet illetve az átvételi elismervényt aláírni. A szabályszerűen kiállított szállítólevél / átvételi elismervény az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása és tartalma (termékek) az átvételkor hibátlan és hiánytalan állapotban volt.
12.3. A Vevő által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek az Eladó részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak.
12.4. Szerződésszegés esetén az Eladó csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. Az Eladó részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon (webáruház) vagy a mellékelt termékleírásban szereplő tájékoztatáshoz képest azonos vagy kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.
12.5. A kiválasztott termék adatlapján a webáruházban feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a termékleírást azzal a céllal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen tájékozódhasson. Az általunk forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül termékleírást csatolunk, azonban amennyiben véletlenül mégsem kapná meg a termékkel együtt, kérjük ezt a tényt haladéktalanul, de mindenképp a termék használata előtt szíveskedjen jelezni az ügyfélszolgálatunknak, amit természetesen haladéktalanul pótolunk.
12.6. ALLERGIA / ÉRZÉKENYSÉG:
Bár az Eladó kizárólag bevizsgált termékeket forgalmaz, azok adott esetben a Vásárlóra nézve allergizáló vagy egyéb érzékenységet kiváltó anyagokat tartalmazhatnak. Ebből adódóan a Vevő használat előtt köteles részletesen tájékozódni a termék a termékleírásban és a webáruház oldalán felsorolt tulajdonságai és alkotóelemeivel kapcsolatban.
A termék nem rendeltetésszerű használata, vagy a termékleírás, illetve az adott termékkel kapcsolatosan a webáruházban feltüntetett előírások és információk be nem tartása az Vevő részéről súlyos hanyagságnak minősül és ezzel összefüggésben felmerült károkkal kapcsolatosan, különösen valamely alkotóelem által kiváltott allergia vagy egyéb érzékenység esetén az Eladó minden felelősséget kizár.
12.7. Az Eladó minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért. Az Eladó a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.
12.8. A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban az Eladó nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.
12.9. Az Eladó a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a webáruházban harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.
12.10. Az Eladó nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A Vevő az Eladó honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen kivételével.

13. Kárveszély

13.1. Az értékesített árucikk tekintetében a kárveszély akkor száll át az Eladóról a Vevőre, amikor a Vevő birtokba veszi a terméket. Amennyiben a Vevőnek átvételi késedelembe került (például az általa megrendelt házhozszállítás alkalmával nem vette át a terméket), az Eladó bár a termék őrzésére a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint köteles, de a kárveszély a Vevőre száll át.

14. Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

14.1. A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után haladéktalanul köteles a hibát vagy hiányosságot az Eladóval írásban e-mailben, a panasz-adatvedelem@naturavivente.hu-n keresztül.
Telefonos reklamációt nem tudunk elfogadni!
Eladói hibás teljesítésnek minősül, ha a termék maga vagy termékcsomag maga (és nem a küldemény csomagolása) sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést tényként rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv, ha nem tartalmaz termékleírást, vagy a küldemény nem a Vevő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza. A hiba időbeli jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles. Sérülés miatt leszállított áru esetében a sérülés nem minősül hibás teljesítésnek.
14.2. Az Eladó a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez (az illetékes Jegyzőhöz, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz [Cím: 1088 Budapest, József krt. 6., 1428 Budapest, PF: 20.] vagy az illetékes bírósághoz – lásd 17.3. pont – fordulhat).
14.3. A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény nyitva álló időszakban e-mailben a panasz-adatvedelem@naturavivente.hu-n keresztül, tértivevényes levélpostai küldeményben / ajánlott csomagban vagy személyesen, a 1042, Budapest József Attila utca 22. alatt található üzletünkben érvényesíthető. Személyesen hétfőtől péntekig 08:00 – 16:00 időtartamban.
14.4. Ha a Vevő nem minősül fogyasztónak, azaz a Vevő a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított egy éven belül minden esetben elévül.
14.5. A kizárólag a fogyasztónak minősülő Vevőkre vonatkozó kellékszavatossággal, termékszavatossággal és jótállással kapcsolatos részletes információ a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében található azzal a kiegészítéssel, hogy a szavatossági joggal maximum az általunk forgalmazott terméken feltüntetett szavatossági időn belül élhetnek. A javítás termékeink tekintetében elsősorban higiéniás okokból kizárt.

15. Adásvételi szerződés megszűnése, és az elállás

15.1. Az adásvételi szerződés teljesedésbe megy az eladói szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítésével.
15.2. A Szerződő Felek az Adásvételi szerződést közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.
15.3. Amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. § értelmében kizárólag az Eladó webáruházban vásárolt termékek tekintetében. A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a (i) termék átvételének napjától számított 14. napon belül, (ii) több termék egyszeri megrendelése esetén attól a naptól számított 14. napon belül, amelyen fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi, gyakorolhatja. A Vevő amennyiben fogyasztónak minősül, bankszámlaszámát és az értékesítésről kiállított eredeti számlát is magában foglaló elállást tértivevényes levélpostai küldeményként, legkésőbb a 14 napos határidő lejártának napján kell feladja az Eladó üzletének címére: 1062 Budapest, Andrássy út 46. I. em. 9.
15.4. Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, a tértivevényes elállási jognyilatkozathoz csatolva (ha nem fér bele, ajánlott csomagként), de legkésőbb az elállási nyilatkozatot követő 14. napon belül ajánlott csomagként csatolni kell a megvásárolt árucikket. A szabályszerű, az előírt mellékletekkel együtt megküldött elállás az Eladó részére megvalósult kézbesítésével (a kézbesítési vélelem beálltával) az adásvételi szerződést felbontja, egyebekben viszont nem minősül joghatályos közlésnek.
15.5. Lehetőség van arra is, hogy a fogyasztónak minősülő Vevő az az elállási nyilatkozattal egyidejűleg az Eladónak vagy képviselőjének illetve a termék átvételére meghatalmazott személynek adja át terméket a 1042, Budapest József Attila utca 22. címen, hétfőtől péntekig 08:00 – 16:00 időtartamban, de így is csak 14 napon belül.
15.6. A fogyasztó köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli. A fentieken túl a fogyasztó köteles megtéríteni az Eladó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést. Vevő viseli továbbá az áru hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat.
15.7. Az Eladó a – visszaküldési költségekkel csökkentett – vételárat legkésőbb az elállás kézbesítésétől (a kézbesítési vélelem beálltától) számított 14. (tizennégy) napon belül köteles visszafizetni a Vevőnek, de egyben követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.
15.8. Termékeinket kivétel nélkül védőzárral ellátva forgalmazzuk. Az eredeti védőzár felbontása után termékeink higiéniai okokból nem küldhetők vissza és az elállási jog nem gyakorolható!!!
Termékmintát előzetesen személyesen a 1042, Budapest József Attila utca 22. Fsz. 1. alatti üzletünkben vagy e-mailben az info@naturavivente.hu-n kérhet. Előzetesen kért termékmintát postai úton vagy futár útján történő kézbesítés esetén posta/futárköltség felszámítása mellett tudunk rendelkezésre bocsátani.
15.9. A Vevőt nem illeti meg elállás jog abban az esetben, amennyiben a megvásárolt termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy olyan termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. A Szerződő Felek kölcsönösen ilyen jellegűnek minősítik azt az árucikket, aminek állaga, darabszáma, tömege, űrtartalma vagy más módon kifejezett mennyisége az eredeti termék minőségének, illetve mennyiségének 30 (harminc) %-át nem éri el. Az árucikk akkor is visszaszolgáltatásra alkalmatlannak tekintendő, ha a termék állagának vagy csomagolásának megrongálódása miatt annak eredete nem azonosítható.
15.10. A Vevő érdekmúlásra hivatkozással az adásvételi szerződéstől nem jogosult elállni, amennyiben az Eladó a szolgáltatás teljesítését jogos okból megtagadta vagy az átutalás késedelme, illetőleg alkalmatlan fizetési mód vagy eszköz részéről történt igénybevétele miatt.
15.11. Termékcsomagra, vagy a termékcsomagként akciósan rendelt árura vonatkozó adásvételi szerződéstől történő vevői elállás esetén, az elállási jog kizárólag a teljes csomagra, illetve az akcióban érintett valamennyi termékre együttesen és egységesen érvényesíthető. Amennyiben a termékcsomagba vagy termékcsomagként akciósan rendelt áruk bármelyikére a 15.8 és 15.9 pontban foglalt feltételek egyike teljesül, akkor a vevő az elállási jogát sem a termékcsomagra (az akciós termék-együttesre) nézve, sem pedig az egyes árucikkeket illetően nem gyakorolhatja.

16. Tulajdonjog fenntartása

A webáruházban rendelt termékek a vételár teljes kifizetéséig az Eladó tulajdonában maradnak.

17. Kisegítő rendelkezések

17.1. Az Szerződő Felek közt létrejött adásvételi szerződésre kizárólag magyar jog alkalmazandó. Ez alól kivételt képeznek a magyar nemzetközi kollúziós magánjog rendelkezései, melyek nem mérvadóak. Az online vagy az eladó boltjában személyesen megkötött Adásvételi szerződés, illetőleg az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, továbbá a jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak.
17.2. A szerződés nyelve magyar. Szerződő Felek rögzítik azonban, hogy abban az esetben, ha az adásvételi szerződés illetve az ÁSZF a magyartól eltérő nyelven is elfogadásra kerül, a nyelvi ellentmondások feloldására a magyar nyelvű megállapodást tekintik irányadónak.
17.3. A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy az adásvételi megállapodásból – ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén előzetesen egyeztetni kötelesek egymással. Amennyiben az egyeztetésük nem vezetne eredményre, a fogyasztói jogviták kivételével, Szerződő Felek a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendeletben foglaltakra figyelemmel Magyarország kizárólagos joghatóságát, valamint a járásbírósági hatáskörbe tartozó vagyonjogi ügyben – ideértve a fogyasztói jogvitákat is – megindítandó polgári peres eljárásban a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
17.4. Salvatori záradék: abban az esetben, ha a jelen ÁSZF vagy az adásvételi szerződés egy, vagy több bekezdése érvénytelenné, vagy hatástalanná válna, akkor e szakaszok érvénytelensége, vagy hatástalansága nincs befolyással a többi szakasz érvényességére.
17.5. Az Eladó és Vevő között adásvételi jogviszony tekintetében meghatározott bármilyen határidő számítása – az Adásvételi szerződés és / vagy az ÁSZF ellenkező rendelkezése hiányában – naptári napokban történik, és annak lejárata szabad-, munkaszüneti vagy ünnepnapra is eshet. A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (elsősorban az elállást) az Eladó levelezési címére: 1062 Budapest, Andrássy út 46. I. 9., illetve a Vevőnek a vásárlás során, a szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem tekinthetőek érvényesen tett nyilatkozatnak.
17.6. A Vevő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az adásvételi szerződés létrejöttét követően, az adott vásárláshoz kapcsolódóan a szállítási adataiban joghatályos módosítást nem alkalmazhat. Ennek megszegéséből eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a Vevő tartozik helytállni. Az Eladót az adatváltozás közlésének kötelezettsége csak a 2. pontban nevesített adatai körében terheli, és ennek az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó módosításával tesz eleget.
17.7. A könyvelt (ajánlott vagy tértivevényes) levélpostai küldemény útján, a 17.5. pont szerint alkalmazható címen keresztül a Vevővel közölt jognyilatkozatot a postára adását követő (i) Magyarországon 5. (ötödik), (ii) európai államban 10. (tízedik), (iii) Európán kívül pedig 21. (huszonegyedik) napon szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni. Az Eladó a Vevő tekintetében beálló kézbesítési vélelemből eredő károkért (egyéb hátrányokért) való felelősségét kizárja.
17.8. A Vevő kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége körében haladéktalanul tájékoztatja az Eladót, ha valamely általa az Eladótól várt értesítés egyáltalán nem vagy nem megfelelő időben érkezett meg hozzá.